Search This Blog

Saturday, January 30, 2016

 tasvir  mein muskratein chero ki sachai kya hoge..kabhi ghor keya ya ..bas maan leya ..inke 

damaan mein bas khushiyan he rahi hoge..,khabar kise hai ..khash har ek haqikat tasvir -aye-

haqikat hoti..,.

2 comments: